WitamyMeble ART-DOM Jacek Iżewski

UWAGA, ZMIANA SIEDZIBY FIRMY!!!
SKARBIMIERZ 11 (wioska)
49-318 Skarbimierz
 
 Witamy 
 
 
 
Raty
Foto

Każdy z nas pragnie żyć pełnią życia, cieszyć się każdym dniem, spełniać marzenia swoje i swoich najbliższych, a podstawowe potrzeby realizować szybko, łatwo i niedrogo. By spełniać Państwa marzenia firma ART-DOM korzysta z pomocy firm ratalnej AIG.

Przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej poprosimy Cię o przygotowanie: dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, m.in. paszport, prawo jazdy, legitymacje służbowe, karta kredytowa ze zdjęciem); w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia dokumentu poświadczającego źródło i wysokość dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów): /

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę:

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (średnia za ostatnie 3 miesiące) lub oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zaświadczenia są ważne do 30 dni od daty wystawienia

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą:

oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury (dla emerytów poniżej 55 lat - również kopia decyzji o przyznaniu świadczenia); lub oryginał wyciągu bankowego (wraz z informacją o zakładzie przekazującym świadczenia oraz numerem i kwotą świadczenia); lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia (w przypadku rencistów powyżej 50 lat podstawą do określenia zdolności kredytowej mogą być dochody z tytułu renty rodzinnej)

Jeśli jesteś rolnikiem:

zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodów (z adnotacją o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego); lub oryginał nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z 2 ostatnimi dowodami wpłat podatku rolnego

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów; lub ksero deklaracji PIT 5 za ostatni lub przedostatni miesiąc, potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego; lub w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu: dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego z ostatnich 3 miesięcy; zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami; dla kredytu do 1500 zł: dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 3 miesięcy

Inne (świadczenia przedemerytalne, renty lub emerytury zagraniczne)

oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury; lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia; kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o waloryzacji świadczenia (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku świadczeń zagranicznych)

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2008       Administracja